• صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

Loading

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

مقام معظم رهبری، در خرداد ماه سال ۱۳۸۴، به‌منظور ایجاد تحول اساسی در اقتصاد ملی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رویکرد کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش غیردولتی، با اولویت بخش تعاون، در سه بند «الف»، «ب» و «ج» با محوریت حضور مردم در اقتصـاد، به رؤسای قـوای سه‌گانه ابلاغ فرمودند. معظم‌له، در بند «ب»، به‌منظور تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال مولد برای بیکاران و رفع محدودیت‌های مربوط به حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های اقتصادی، از جمله بیمه و بانکداری، ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جـامعه و فقـرزدایی، نسبت به تبیین سیاست‌های کلی بخش تعاون بذل عنایت ویژه نمودند.
اطلاعات پایه

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

  • تامین کننده
  • سرمایه گذار
  • مشاوره

خیابان کریم‌خان زند/ خیابان میرزای شیرازی/ خیابان شهید فریدون نژادکی/ شماره ۱۳

http://www.cigf.ir

تماس با شرکت

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

خیابان کریم‌خان زند/ خیابان میرزای شیرازی/ خیابان شهید فریدون نژادکی/ شماره ۱۳
  • ۰۲۱ ۸۸۸۴۲۶۰۹
Iran Iran